Kannanotot

Lausunto koskien hallituksen esitystä 123/2018 valtion talousarvioksi vuodelle 2019

Suomen hallitus on antanut Eduskunnalle esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2019. Teatterijärjestöjen Keskusliitto toteaa teatterialan rahoituskehitykseen liittyen seuraavaa:
Valtionosuusrahoituksen osalta esitys jatkaa kulttuurin valtionosuuksien leikkauskierteen syventämistä. Valtionosuusteattereiden rahoitusta vähennetään rajusti vuodelle 2019, kun henkilötyövuoden hintaan esitetään peräti 2,64 %:n leikkausta.

Lue lisää…

Ilman lisärahoitusta esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistäminen jää torsoksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 25.8.2016 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus museoiden, teattereiden (ml. tanssi ja sirkus) ja orkestereiden rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi. Työryhmän aloittaessa työnsä teatteri-, tanssi- ja sirkusalalla suhtauduttiin uudistukseen myönteisesti. Keskusteluun otettiin heti mukaan VOS-kentän edustajien ohella myös ns. vapaa kenttä, joka toimii pitkälti harkinnanvaraisen, tunnetusti liian niukan rahoituksen varassa.

Lue lisää…

#metoo:sta positiivisiin tekoihin

Teatterijärjestöjen Keskusliitto haluaa haastaa kaikki nekin toimialat, jotka eivät ole vielä avanneet keskustelua seksuaalisesta häirinnästä, mukaan tekemään asiasta selvitystyötä omalla alallaan ja käynnistämään keskustelua tasa-arvoisemman työelämän kehittämiseksi. Esittävän taiteen kentän järjestöt ovat selvittäneet edustamiensa taiteenlajien kentillä tapahtuvaa seksuaalista häirintää. Selvityksissä on ilmennyt, että seksuaalista häirintää esiintyy oletettua enemmän. Jopa yli kolmasosa aloilla toimivista naisista on kokenut seksuaalista häirintää tai väkivaltaa.

Lue lisää…

Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto

Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto perustettiin vuonna 1942 edistämään teatterin asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa sekä yhteistyöelimeksi eri teatterialan järjestöjen välille.

Keskusliiton toiminta-ajatus on teatterin puolustaminen omana taidelajinaan sekä maan teatteritoiminnan taiteellisen ja yhteiskunnallisen aseman kehittäminen yhteistoiminnassa jäsenjärjestöjensä kanssa.

Kulttuuripoliittisen vaikuttamisen ohella liitto pyrkii omalla toiminnallaan syventämään jäsentensä yhteistyötä ja ylläpitämään laaja-alaista alan sisäistä keskustelua. Keskusliiton jäsenkenttä, kaksitoista alan järjestöä, kattaa koko suomenkielisen ammattiteatteritoiminnan.

Lue lisää…

image
http://teatterijarjestojenkeskusliitto.fi/wp-content/themes/skudo/
http://teatterijarjestojenkeskusliitto.fi/
#993399
style1
default
Loading posts...
/home/teatte13/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off